Skip to main content

Kalender og begivenheder

Kommende arrangementer

Se skolens kalender over arrangementer de kommende måneder

Kalender

Begivenheder

Læs om og se billeder fra en række skolens begivenheder

lige her
Kommende arrangementer

Indskolingen

Menu:

Indskolingen (0. til 2. klasse)

I Indskolingen er tryghed et nøgleord for rammerne om børnenes arbejde.

To piger smiler til kameraet

En to-lærerordning med mange deletimer sikrer den fornødne opmærksomhed på den enkelte elev og giver ro til differentiering, fordybelse og undervisning på højt fagligt niveau.

Hver skoledag begynder med fælles morgensang kl. 9, inden undervisningen i klasserne går i gang. I løbet af året er der fælles emnearbejder på tværs af klasserne, fx om naturen, om børn i andre lande eller niveaudelte dansk- eller matematikemner. Mindst hvert andet år er et af emnerne udformet som totalteater, der opføres for forældrene i vores store sal.

Andre aktiviteter i Indskolingen:

  • Musikundervisning fra børnehaveklassen
  • Svømmeundervisning i børnehaveklassen
  • Idrætsundervisning i 1. og 2. klasse i samarbejde med Idrætsfritidshjemmet Skjold
  • Engelsk fra 1. klasse
  • Lejrtur i 2. klasse
  • Morgenlæsning, Morgenmatematik og Motorikklub for børn med særlige behov
  • Musiktilbud udenfor skoletid
  • Tilbud om Bogklub og Skoleskak uden for skoletiden
  • Musikalske fællestimer
  • Kunst- og musikaftener og teaterforestillinger

Behov for ekstra støtte:

En del elever har brug for noget ekstra støtte, og skolen har en række særlige tilbud til denne elevgruppe.

Læs mere om forebyggende specialundervisning.

Læs mere om morgenlæsning og motorikhold.