Kompetencecentret

Menu:
Psykologer og PPR

Skolepsykologer

employee

Maria Bech Tharsgaard

Psykolog

24 60 45 65

Mail: mbt@ijg.dk
employee

Line Høegh van Gilse

Psykolog

Mail: lg@ijg.dk

Line Høegh van Gilse og Maria Bech Tharsgaard er ansat som psykologer på skolen. De har kontor i Opgang C, Kompetencecenteret på 2. sal.

Skolepsykologerne er ansat af skolen og fungerer som rådgivende og vejledende sparringspartner for lærere med tilknytning til Kompetencecenteret, samt grundskolens øvrige lærere og skolens ledelse.

Psykologerne har desuden kontakt med elever og forældre, som har søgt hjælp eller er henvist gennem elevens lærere. De arbejder ud fra den forståelse, at lærerne kender eleven, og forældrene kender barnet. Derudover er barnet ekspert på sig selv og ved bedst, hvordan det er at være ham/hende. Psykologerne forsøger at skabe forståelse og handlemuligheder for barnet og dets voksne i de forskellige kontekster ved at se på hele billedet af barnet. Det er således forventeligt, at psykologen både samarbejder med barnets forældre og lærere om de elever, de har i forløb, da vi finder det hensigtsmæssigt at arbejde hele vejen rundt om barnet.

Henvend dig til dit barns klasselærer, hvis du er bekymret for dets trivsel eller i tvivl om, hvordan I bedst støtter det i en svær periode. Klasselæreren vil evt. henvise videre til Line eller Maria gennem et sparringsforum, hvor vi drøfter, hvad der skal sættes i værk. Hvis vi aftaler, at en af psykologerne skal tale med dit barn, vil du altid blive kontaktet for en samtale.

I udgangspunktet tilbydes kortere forløb, psykologerne henviser videre til andre relevante tilbud, når der er behov.

Har du brug for at tale med psykologerne, kan du kontakte dem:

Maria træffes mandag-torsdag kl 9.00-15.00 Mail: mbt@ijg.dk , mobil 24 60 45 65

Line træffes tirsdag kl. 9.30-17.00 og torsdag kl. 8.00-12.00 Mail: lg@ijg.dk, mobil: 30 48 50 30.

PPR-PSYKOLOG

Skolen er bevilliget PPR-bistand fra Københavns Kommune, men kommunen har lige for øjeblikket ikke tilknyttet en psykolog til skolen.

Aktuelt fra skolen og begivenheder

Kommende arrangementer

Se skolens kalender over arrangementer de kommende måneder

Kalender

Begivenheder

Se billeder og læs mere om de mange begivenheder der foregår på Ingrid i løbet af året.

Se mere her
Kommende arrangementer

Ingrid Jespersens Gymnasieskole /
Nordre Frihavnsgade 9-11 / 2100 København Ø
/ Telefon 3526 3622 / email: ijg@ijg.dk