Skip to main content

BESØGSDAGE

Besøgsdage

Gymnasievalg? Meld dig til en af vores besøgsdage, så du kan opleve, hvad det vil det sige at være elev på Ingrid. Vi glæder os til at se dig!

Besøgsdag

Orienteringsaften 19/1 2023

Kom til Orienteringsaften på Ingrid! Vi vil rigtigt gerne fortælle dig om og vise vores skole. Orienteringsaftenen foregår d. 19. januar 2023 kl. 19.30.

Orienteringsaften
Besøgsdage

Alt det praktiske

Menu:

APV og elevtrivsel

Vi går op i, at vi er et godt sted at arbejde og et godt sted at studere. Skolen gennemfører hvert 3. år en arbejdspladsvurdering (APV), hvor alle personalegrupper er inddraget og en undervisningsmiljøvurdering (UMV)/elevtrivselsundersøgelse (ETU) for alle elever. Miljøudvalget er ansvarlig for planlægning, gennemførsel og evaluering af disse undersøgelser. Miljøudvalget er endvidere ansvarlig for at udarbejde en handlingsplan og for at drøfte denne i relevante fora.

Elevtilfredshedsundersøgelser (ETU/UMV):

2021

2018

2015

Arbejdspladsvurderinger (APV):

2018

2011