Skip to main content

Orienteringsaften og besøgsdage

Besøgsdage

Meld dig til en besøgsdag, så du kan opleve, hvad det vil det sige at være elev på Ingrid. Vi glæder os til at se dig!

Besøgsdage

Orienteringsaften

Vi holder Orienteringsaften d. 18. januar 2024 kl. 19.30. Vi glæder os til at præsentere vores gymnasium for dig.

Orienteringsaften
Besøgsdage

Alt det praktiske

Menu:

APV og elevtrivsel

Vi går op i, at vi er et godt sted at arbejde og et godt sted at studere. Skolen gennemfører hvert 3. år en arbejdspladsvurdering (APV), hvor alle personalegrupper er inddraget og en undervisningsmiljøvurdering (UMV)/elevtrivselsundersøgelse (ETU) for alle elever. Miljøudvalget er ansvarlig for planlægning, gennemførsel og evaluering af disse undersøgelser. Miljøudvalget er endvidere ansvarlig for at udarbejde en handlingsplan og for at drøfte denne i relevante fora.

Elevtilfredshedsundersøgelser (ETU/UMV):

2022

2021

2018

2015

Arbejdspladsvurderinger/Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (APV/MTU):

MTU 2022

2018

2011