Et by-gymnasium

Menu:
Om skolen

Ingrid Jespersen er et privat gymnasium, som er kendt for et højt fagligt niveau og vores kreative profil. Skolen på Nordre Frihavnsgade huser også Ingrid Jespersens Grundskole, men gymnasiet har sin egen afdeling med særskilte klasselokaler, egen kantine, fællessal og tagterrasse, som kun er forbeholdt gymnasieeleverne.

Da vi er et mindre gymnasium med omkring 300 elever, har lærerne mulighed for at lære hver enkelt elev at kende. Det medvirker til, at vi kan opretholde et højt fagligt niveau, hvor der er tid til at udfordre og inspirere den enkelte. Det ses blandt andet i vores karaktergennemsnit.

Se de seneste års karaktergennemsnit under nøgletal

image

Skolens profil

Vi går op i at skabe en skole, hvor der er plads til at være nysgerrig og udforske kreative og faglige interesser. Derfor har vi en lang række af tilbud til eleverne på alt fra science camps, talentprogrammer, særlige kreative linjer, forfatterworkshops, kultursamarbejder med teatre og museer, gratis kor og sammenspil m.m.

Vi har den fordel, at skolen ligger midt på Østerbro, så vi kan bruge byens mange kulturelle og videnskabelige tilbud og styrke sammenholdet med sociale aktiviteter på byens cafeer, kultursteder og i parker.

Værdier

På Ingrid Jespersen har vi fokus på åndsfrihed, demokrati og tolerance i alt, hvad vi gør. Som elev på Ingrid har du gode muligheder for at påvirke din undervisning, skolens fremtid, og samfundet omkring os gennem elevrådsarbejde, årgangsmøder og samfundsorienterede udvalg.

Vores verden i dag er i hastig forandring, og vi håber på, at du som elev på Ingrid får et stærkt fundament for at indgå i nye fællesskaber, respektere andres mening og finde modet til at bringe dine egne ideer ud i verden.

Læs vores værdigrundlag

Historie

Skolen blev grundlagt af Ingrid Jespersen i 1894. Den startede som en pigeskole og var blandt de første skoler i København, der tilbød piger en studentereksamen.

Ingrid Jespersen var en forgangskvinde, som ønskede at give unge kvinder en mulighed for at uddanne sig og dermed blive selvstændige og uafhængige. Hun oprettede blandt andet det første danske skolelaboratorium til fysik og kemi, og i en årrække havde skolen som den eneste pigeskole sløjd som eksamensfag. Hendes undervisning var præget af engagement, idérigdom og kærlighed til litteratur og kultur.

Meget har ændret sig siden slutningen af 1800-tallet – og skolen er i dag ikke længere kun forbeholdt piger. Men Ingrid Jespersens vision om at uddanne selvstændige unge verdensborgere gennem høj faglighed og fokus på kulturen ligger stadig i skolens DNA.

Begivenheder

Nyt skoleår

Vi glæder os til at tage imod en masse nye 1g-elever, og vi glæder os også til at se vores nuværende elever igen d. 8. august.

Skolestart

Dimissionstale 2022

Vi har nu sagt farvel til endnu et kuld studenter. Vi ønsker dem alt det bedste.

Rektors dimissionstale
Nyt skoleår

Ingrid Jespersens Gymnasieskole /
Nordre Frihavnsgade 9-11 / 2100 København Ø
/ Telefon 3526 3622 / email: ijg@ijg.dk