Skip to main content

Vil du gå i gymnasiet på Ingrid?

Søg optagelse på Ingrid

Hvis du ønsker at gå i gymnasiet på Ingrid skal du senest den 1. marts søge via optagelse.dk.

Se mere her

Orienteringsaften

Tak for en overordentlig velbesøgt orienteringsaften. Hvis du ikke kunne være med, kan du se vores virtuelle orienteringsaften fra 2022.

Orienteringsaften
Søg optagelse på Ingrid

Alt det praktiske

Menu:

Skolepenge

Taksterne for skolepenge er pr. 1.8.2023:

Gymnasiet: kr. 1.760,-

Gymnasiet + Rytmisk linje: kr. 2.160,-

Forældre til elever under 18 år samt elever over 18 år kan søge om fripladstilskud. Støtten kan søges to gange årligt. Henvend dig til skolens kontor eller gymnasieledelsen for at få et ansøgningsskema. Frist for ansøgning er 1. februar og 1. september.

I kan se mere i skolens betalingsbetingelser.