Bevillingsrådet

Menu:
Bevillingsrådet

Bevillingsrådet består af 5 medlemmer, hvoraf tre medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen), et medlem udpeges blandt skolens bestyrelsesmedlemmer, og et medlem er en af forpersonerne for gymnasiets elevråd. Bevillingsrådet varetager uddelingen af økonomiske midler, idet der opkræves kr. 20,- pr. måned pr. barn som betales sammen med skolepengene.

Retningslinjer for bevillingsrådet ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Stillingsopslag og aktuelt fra skolen

Stillingsopslag

Vi søger en energisk og initiativrig leder til grundskolen

Stillingsopslag

Kommende arrangementer

Se skolens kalender over arrangementer de kommende måneder

Kalender
Stillingsopslag

Ingrid Jespersens Gymnasieskole /
Nordre Frihavnsgade 9-11 / 2100 København Ø
/ Telefon 3526 3622 / email: ijg@ijg.dk