Kompetencecentret

Menu:
Fagvejledere

Matematikvejleder

employee

Sandra Graabæk Thulstrup

Matematikvejleder

Mail: sth@ijg.dk

Sandra Graabæk Thulstrup er vores matematikvejleder på IJG.

Matematikvejlederen højner i samarbejde med matematiklærerne matematikundervisningen, således at elevernes matematikkundskaber styrkes gennem hele skoleforløbet. Dette sker bl.a. ved at vejlede matematiklærerne om indhold, metoder og materialevalg.

Vores matematikvejleder står også for den forebyggende specialundervisning i matematik, hvorfor Sandra i perioder deltager i matematikundervisningen i indskolingen. Sandra afholder også kurser, i eksempelvis faglig læsning i matematik, brug af it i undervisningen mm. efter aftale med klassens matematiklærer.

I forbindelse med matematiktest vejleder matematikvejlederen læreren i gennemgang af elevernes resultater. På IJG er der obligatoriske test på 1. og 4. klassetrin og nationale test på 3. og 6. klassetrin i matematik. Øvrige klassetrin testes efter behov og ønske fra klassens matematiklærer. Det er også matematikvejlederens opgave at teste enkelte elever i forbindelse med specialundervisning.

Vores matematikvejleder kan kontaktes på sth@ijg.dk

Læsevejledere

employee

Nathja Bruhn

Læsevejleder

Mail: nb@ijg.dk
employee

Louise Jensen

Læsevejleder

Mail: lj@ijg.dk

På IJG har vi to læsevejledere Nathja Bruhn og Louise Jensen. Læsevejlederne afholder læseprøver på 1.-8. klassetrin, samt læsekonferencer for lærerne på 1.-8. klassetrin, hvor resultaterne fra læseprøverne evalueres. Eventuelle tiltag i klassen eller for enkeltelever besluttes og igangsættes herefter.

Læsevejlederne fungerer som tovholder for planlægning, gennemførelse og evaluering af opgaver, som har med skolens samlede læsepolitik/læsning at gøre og vejleder grundskolens lærere i forhold til læsning. De vil også deltage i før-skole-forældremøde i juni.

Dysleksivejleder

employee

Ina Gammelholm

Dysleksivejleder

Mail: ig@ijg.dk

Ina Gammelholm er dysleksivejleder på IJG.

Dysleksi står for ordblindhed. Som dysleksivejleder varetager Ina testning af elever, som har vanskeligheder ved læsning og skrivning. Hun tester den enkelte elev og udarbejder derefter en elevprofil og en handleplan.

Derudover foretager Ina en screening af alle børn i 3.klasse for at afdække, om enkelte elever skulle have dyslektiske vanskeligheder.

Ved behov står Ina desuden også for ansøgning om it-rygsæk.

Ina arbejder i Kompetencecentret på 2.sal og kan desuden kontaktes via mail på ig@ijg.dk

Aktuelt fra skolen og begivenheder

Kommende arrangementer

Se skolens kalender over arrangementer de kommende måneder

Kalender

Begivenheder

Se billeder og læs mere om de mange begivenheder der foregår på Ingrid i løbet af året.

Se mere her
Kommende arrangementer

Ingrid Jespersens Gymnasieskole /
Nordre Frihavnsgade 9-11 / 2100 København Ø
/ Telefon 3526 3622 / email: ijg@ijg.dk