Skip to main content

Kalender og begivenheder

Kalender

Følg med i alle de aktiviteter der foregår på skolen

lige her

Begivenheder

Læs om og se billeder fra en række skolens begivenheder

lige her
Kalender

Kompetencecentret

Menu:

Fagvejledere

Matematikvejleder

Portræt af Grethe Rossing Terkelsen

Grethe Rossing Terkelsen

Matematikvejleder

Mail: gt@ijg.dk

Patrick Keller

Matematikvejleder

Mail: pk@ijg.dk

Grethe Rossing Terkelsen og Patrick Keller er vores matematikvejledere på IJG.

Matematikvejlederne højner i samarbejde med matematiklærerne matematikundervisningen, således at elevernes matematikkundskaber styrkes gennem hele skoleforløbet. Dette sker bl.a. ved at vejlede matematiklærerne om indhold, metoder og materialevalg.

Vores matematikvejledere står også for den forebyggende specialundervisning i matematik, hvorfor Grethe og Patrick i perioder deltager i matematikundervisningen i indskolingen. Grethe og Patrick afholder også kurser, i eksempelvis faglig læsning i matematik, brug af it i undervisningen mm. efter aftale med klassens matematiklærer.

I forbindelse med matematiktest vejleder matematikvejlederne læreren i gennemgang af elevernes resultater. På IJG er der obligatoriske test på 1. og 4. klassetrin og nationale test på 3. og 6. klassetrin i matematik. Øvrige klassetrin testes efter behov og ønske fra klassens matematiklærer. Det er også matematikvejledernes opgave at teste enkelte elever i forbindelse med specialundervisning.

Vores matematikvejledere kan kontaktes på gt@ijg.dk eller på pk@ijg.dk.

Læsevejledere

Portræt af Nathja Bruhn

Nathja Bruhn

Læsevejleder

Mail:
Portræt af Louise Jensen

Louise Jensen

Læsevejleder

Mail: lj@ijg.dk

På IJG har vi to læsevejledere Nathja Bruhn og Louise Jensen. Læsevejlederne afholder læseprøver på 1.-8. klassetrin, samt læsekonferencer for lærerne på 1.-8. klassetrin, hvor resultaterne fra læseprøverne evalueres. Eventuelle tiltag i klassen eller for enkeltelever besluttes og igangsættes herefter.

Læsevejlederne fungerer som tovholder for planlægning, gennemførelse og evaluering af opgaver, som har med skolens samlede læsepolitik/læsning at gøre og vejleder grundskolens lærere i forhold til læsning. De vil også deltage i før-skole-forældremøde i juni.

Dysleksivejleder

Portræt af Ina Gammelholm

Ina Gammelholm

Dysleksivejleder

Mail: ig@ijg.dk

Ina Gammelholm er dysleksivejleder på IJG.

Dysleksi står for ordblindhed. Som dysleksivejleder varetager Ina testning af elever, som har vanskeligheder ved læsning og skrivning. Hun tester den enkelte elev og udarbejder derefter en elevprofil og en handleplan.

Derudover foretager Ina en screening af alle børn i 3.klasse for at afdække, om enkelte elever skulle have dyslektiske vanskeligheder.

Ved behov står Ina desuden også for ansøgning om it-rygsæk.

Ina arbejder i Kompetencecentret på 2.sal og kan desuden kontaktes via mail på ig@ijg.dk