Skip to main content

Stillingsopslag rektor

Stillingsopslag

Vi søger en ny rektor pr. 1. august 2024. Søg inden 31.maj 2024, hvis du har lyst til at stå i spidsen for vores dejlige skole.

Læs mere her

Kalender

Følg med i alle de aktiviteter der foregår på skolen

lige her
Stillingsopslag

Kompetencecentret

Menu:

Kompetencecentret

Formålet med kompetencecenteret på IJG er at samle ekspertise, der tilsammen kan rådgive, vejlede og undervise elever, lærere og forældre, så den enkelte elevs potentiale udvikles optimalt – både i et inkluderende undervisningsmiljø og i en styrket specialundervisning.

Kompetencecenteret (KC) består af en række specialiserede funktioner:

Ledelsen, Skolepsykolog (og leder af KC), Koordinator for specialundervisningen og KC,PPR-psykolog, Sundhedsplejersker, Talehørelærer, Læsevejleder, Matematikvejleder, Dysleksivejleder, IT-vejledere, Skolevejleder, AKT-vejledere (adfærd, kontakt og trivsel), Underviser i dansk som andet sprog, Specialundervisningslærere, Støttelærere,Motoriklærer

Specialundervisningen – en del af Kompetencecentret:

Specialundervisningen på Ingrid Jespersens Gymnasieskole er et tilbud til elever, som af forskellige grunde har brug for særlig opmærksomhed i form af faglig støtte.

Specialundervisningen ledes af skolens psykolog i samråd med koordinator for specialundervisningen. Specialundervisningsteamet består af en læsevejleder, en matematikvejleder, en dysleksilærer (ordblinde) samt af en række lærere, som har kompetencer inden for specialundervisning og støttelærerfunktioner. Læs mere om støttelærerordningen her.

Specialundervisningens primære funktioner er faglig støtte af elever i klassen, på mindre hold og i særlige situationer i form af eneundervisning. Klassens lærere ansøger om specialundervisning i samråd med elevens forældre. Der er ansøgningsfrister 3 gange i løbet af et skoleår. Undervisningen kan både ligge i og udenfor elevens almene skoletid. Undervisningen foregår både i klassen og i vores lokaler på 2. sal. Dette aftales imellem klassens lærere og specialundervisningslæreren.

Vi har tilknyttet fagvejledere til alle klassetrin. Disse afholder eller støtter op om faglige test i klasser. Der er læseprøver fra 1.-8. klassetrin og matematiktest på 1., 3., 4. og 6. klassetrin. Læs mere om fagvejlederne og deres arbejde her.

Forebyggende specialundervisning:

– TIM (tidlig indsats i matematik)

– TID (tidlig indsats i dansk)

– Morgenlæsning

– Sprogværksted

Læs mere om specialundervisning her

Mette Line Bo Poulsen er koordinator for kompetencecenteret.