Kompetencecentret

Menu:
Morgenlæsning og motorikhold

Morgenlæsning

Børn er ikke lige hurtige til at lære at læse. Nogle læser allerede ved starten af 0. kl. Andre skal bruge lidt længere tid til at ”knække” læsekoden.

  • Morgenlæsning er et tilbud til elever, der efter 1. klasse har brug for lidt ekstra støtte til at lære at læse.
  • Vi tilbyder morgenlæsningshold tre gange om ugen af 45 minutters varighed kl. 8.10 – 8.55
  • Eleverne læser i denne lektion med hjælp fra en lærer, der er uddannet i at støtte elevernes læsefærdigheder.
  • Undervisningen foregår i Kompetencecenterets lokaler, opgang C, 2. sal.
  • Klasselæreren vurderer i samråd med læsevejlederen hvilke elever, der skal have tilbuddet.

Motorikhold

Jeg hedder Ina og er motoriklærer i Kompetencecentret. Jeg tilbyder motorikundervisning til børn i indskolingen, som enten har brug for lidt ekstra motorisk træning, er utrygge i store grupper eller har brug for træning af koncentration og opmærksomhed. Jeg underviser en gang om ugen, og undervisningen tilrettelægges efter det pågældende holds behov. Vi arbejder i gymnastiksalen med redskaber, bolde, sang- og rytmelege, reaktionslege mm. Jeg, klasselæreren og idrætslæreren taler ved skoleårets start sammen om, hvilke børn der kan have gavn af at deltage på holdet. Derefter bliver de pågældende børns forældre kontaktet af klasselæreren. Når man har fået tilbuddet, vil jeg sende en mail med informationer om tid, sted, påklædning mm.

Har man yderligere behov for at tale med mig, kan jeg kontaktes via mail: ig@ijg.dk.

Stillingsopslag og aktuelt fra skolen

Stillingsopslag

Vi søger en energisk og initiativrig leder til grundskolen

Stillingsopslag

Kommende arrangementer

Se skolens kalender over arrangementer de kommende måneder

Kalender
Stillingsopslag

Ingrid Jespersens Gymnasieskole /
Nordre Frihavnsgade 9-11 / 2100 København Ø
/ Telefon 3526 3622 / email: ijg@ijg.dk