Skip to main content

Kalender og begivenheder

Kalender

Følg med i alle de aktiviteter der foregår på skolen

lige her

Begivenheder

Læs om og se billeder fra en række skolens begivenheder

lige her
Kalender

Kompetencecentret

Menu:

Psykolog og PPR

Skolepsykolog

Portræt af Nina Tvarnø Jensen

Nina Tvarnø Jensen

Psykolog

Mail: NTJ@ijg.dk

Nina Tvarnø Jensen er ansat som psykolog på skolen. Hun har kontor i Opgang C, Kompetencecenteret på 2. sal.

Nina er ansat af skolen og fungerer som rådgivende og vejledende sparringspartner for lærere med tilknytning til Kompetencecenteret, samt grundskolens øvrige lærere og skolens ledelse.

Psykologen har desuden kontakt med elever og forældre, som har søgt hjælp eller er henvist gennem elevens lærere. Hun arbejder ud fra den forståelse, at lærerne kender eleven, og forældrene kender barnet. Derudover er barnet ekspert på sig selv og ved bedst, hvordan det er at være ham/hende. Psykologen forsøger at skabe forståelse og handlemuligheder for barnet og dets voksne i de forskellige kontekster ved at se på hele billedet af barnet. Det er således forventeligt, at psykologen både samarbejder med barnets forældre og lærere om de elever, de har i forløb, da vi finder det hensigtsmæssigt at arbejde hele vejen rundt om barnet.

Henvend dig til dit barns klasselærer, hvis du er bekymret for dets trivsel eller i tvivl om, hvordan I bedst støtter det i en svær periode. Klasselæreren vil evt. henvise videre til Nina gennem et sparringsforum, hvor vi drøfter, hvad der skal sættes i værk. Hvis vi aftaler, at psykologen skal tale med dit barn, vil du altid blive kontaktet for en samtale.

I udgangspunktet tilbydes kortere forløb, psykologen henviser videre til andre relevante tilbud, når der er behov.

Har du brug for at tale med psykologen, kan Nina kontaktes på:

Mail: Ntj@ijg.dk, mobil: 24604565.

PPR-PSYKOLOG

Skolen er bevilliget PPR-bistand fra Københavns Kommune, og vores PPR psykolog hedder Mikael Ogannisian: v98s@kk.dk