Skolens afdelinger & aktiviteter

Menu:
SFO

Fritidsordningen Larven er et pædagogisk tilbud til alle børn i bh. klasserne. Der er også morgenlarve, som er åben for bh.kl. – 3. klasse fra kl. 7.30 – kl. 9.00.

I 1., 2. og 3. klasse går børnene på Trianglens fritidshjem efter skoletid, og der er følgeordning for eleverne i 1. klasse.

image

Larven

Larven vægter udviklingen af barnets personlige og sociale kompetencer højt og indgår i et tæt samarbejde med børnehaveklassepædagogerne og forældrene om det enkelte barn.

Dagligdagen tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes alder, behov og motivation. Gennem leg, samvær og tilbud om aktiviteter styrker vi blandt andet barnets kreativitet, mod, nysgerrighed, samt evnen til at samarbejde.

Larven lægger vægt på at være et attraktivt og positivt tilbud og giver de yngste elever mulighed for en sammenhængende skoledag i trygge og vante omgivelser.

I Larven holder vi samlinger med alle børn et par gange om ugen, hvor vi gennem Larvens egne sange og ritualer styrker kulturen blandt børnene.

Larven er åben kl. 07.30 – 09.00, hvor skoledagen begynder og igen efter skoletid til kl. 17.00. Der holdes lukket i skolens juleferie samt i juli måned, og der er åbent kl. 08.00 – 16.00 alle øvrige fridage.

Prisen fremgår af skolens betalingsbetingelser.

Aktuelt fra skolen og begivenheder

Kommende arrangementer

Se skolens kalender over arrangementer de kommende måneder

Kalender

Begivenheder

Se billeder og læs mere om de mange begivenheder der foregår på Ingrid i løbet af året.

Se mere her
Kommende arrangementer

Ingrid Jespersens Gymnasieskole /
Nordre Frihavnsgade 9-11 / 2100 København Ø
/ Telefon 3526 3622 / email: ijg@ijg.dk