Skip to main content

Kalender og begivenheder

Kalender

Følg med i alle de aktiviteter der foregår på skolen

lige her

Begivenheder

Læs om og se billeder fra en række skolens begivenheder

lige her
Kalender

Kompetencecentret

Menu:

Sparringsforum

Hver 2. uge samles et lille team bestående at skolens psykolog, koordinator for specialundervisningen og en repræsentant fra ledelsen, og stiller sig til rådighed for grundskolelærerne i et sparringsforum. Formålet med sparringsforum er:

  • At lærerne kan få nem adgang til sparring og vejledning ved bekymring for en elev eller gruppes faglige eller sociale trivsel
  • At få mulighed for at vende sine bekymringer og udvide sine perspektiver som lærer og i fællesskab beslutte, hvad der videre skal ske
  • At ledelsen og skolens psykolog inddrages og orienteres ved bekymring for elever eller grupper

Der aftales altid opfølgning, hvis der igangsættes initiativer eller indsatser i klassen, i gruppen eller for en enkelt elev.

Ved aftaler om indsatser i form af enten skolens psykolog, PPR-psykolog eller øvrige samarbejdspartnere, vil forældre altid blive orienterede, inden et forløb sættes i gang.