Kompetencecentret

Menu:
Sparringsforum

Hver 2. uge samles et lille team bestående at skolens psykolog, koordinator for specialundervisningen og en repræsentant fra ledelsen, og stiller sig til rådighed for grundskolelærerne i et sparringsforum. Formålet med sparringsforum er:

  • At lærerne kan få nem adgang til sparring og vejledning ved bekymring for en elev eller gruppes faglige eller sociale trivsel
  • At få mulighed for at vende sine bekymringer og udvide sine perspektiver som lærer og i fællesskab beslutte, hvad der videre skal ske
  • At ledelsen og skolens psykolog inddrages og orienteres ved bekymring for elever eller grupper

Der aftales altid opfølgning, hvis der igangsættes initiativer eller indsatser i klassen, i gruppen eller for en enkelt elev.

Ved aftaler om indsatser i form af enten skolens psykolog, PPR-psykolog eller øvrige samarbejdspartnere, vil forældre altid blive orienterede, inden et forløb sættes i gang.

Aktuelt fra skolen og begivenheder

Kommende arrangementer

Se skolens kalender over arrangementer de kommende måneder

Kalender

Begivenheder

Se billeder og læs mere om de mange begivenheder der foregår på Ingrid i løbet af året.

Se mere her
Kommende arrangementer

Ingrid Jespersens Gymnasieskole /
Nordre Frihavnsgade 9-11 / 2100 København Ø
/ Telefon 3526 3622 / email: ijg@ijg.dk