Kompetencecentret

Menu:
Specialundervisning

Forebyggende specialundervisning i dansk og matematik: På IJG vægter vi tidlig indsats i fagene højt, for at sikre en så god og udbytterig skolegang som muligt for alle elever. De forebyggende indsatser i indskolingen består i:

0. klasse: I skoleårets sidste halvår deltager læse- og matematikvejlederne i undervisningen med henblik på at igangsætte støttende undervisning for elever med behov herfor.

1. klasse: I første halvår deltager en dansk- og en matematikfaglig specialundervisningslærer i udvalgte timer med henblik på at igangsætte støttende undervisning for elever med behov herfor. Der tilrettelægges faste kurser i specialundervisningen til elever, som har behov for en ekstra indsats. Undervisningen foregår på mindre hold.

Faste kurser for elever i 1. klasse: TIM – (Tidlig Indsats i Matematik) er for elever som har behov for mere tid og gentagelse i matematik for at tilegne sig det forventelige niveau for klassetrinnet. TID – (Tidlig Indsats i Dansk) er for elever, der har brug for ekstra støtte til den tidlige læsning.

2. klasse: Morgenlæsning er for elever der har brug for et ekstra skub for at bryde læsekoden og blive sikre læsere.

Sprogværkstedet: Sprogværkstedet ligger i lokale “halvtolv” på 1. sal. I Sprogværkstedet er der et stort udvalg af materialer til at styrke elevernes sproglige udvikling og lyst til at arbejde med sprog og læsning. Eleverne kan blandt andet arbejde med mange forskellige sprogspil så som memory, rimspil, sorteringsopgaver, stavelotteri, huskeopgaver og følekasser. Derudover får børnene også mulighed for at læse lette bøger, som svarer til deres læseniveau. Sidst men ikke mindst vil børnene blive præsenteret for forskellige sprogspil på computer. 0., 1. og 2. klasserne tilbydes skemalagt undervisning i Sprogværkstedet og undervisningen foregår på delehold med 12 elever ad gangen.

Aktuelt fra skolen og begivenheder

Kommende arrangementer

Se skolens kalender over arrangementer de kommende måneder

Kalender

Begivenheder

Se billeder og læs mere om de mange begivenheder der foregår på Ingrid i løbet af året.

Se mere her
Kommende arrangementer

Ingrid Jespersens Gymnasieskole /
Nordre Frihavnsgade 9-11 / 2100 København Ø
/ Telefon 3526 3622 / email: ijg@ijg.dk