Skip to main content

Kalender og begivenheder

Kommende arrangementer

Se skolens kalender over arrangementer de kommende måneder

Kalender

Begivenheder

Læs om og se billeder fra en række skolens begivenheder

lige her
Kommende arrangementer

Udskolingen

Menu:

Udskolingen (7.-9. klasse)

Undervisningen i grundskolens udskoling foregår på højt fagligt niveau. Nøgleordet er faglige udfordringer, tilpasset den enkelte elevs forudsætninger. I udskolingen underviser lærerne i deres linjefag. Undervisningen er præget af udskolingens sammenhæng med gymnasiet og er baseret på, at eleverne møder velforberedte til alle timer.

Elever, der læser koncentreret

Om undervisning

Der er obligatorisk musikundervisning i 7. klasse med delehold og eleverne producerer og opfører en musical. Derudover er der to eftermiddagstilbud:

 • Band og vokal (7.-8. klasse)
 • Unge forskere (7.-9. klasse)

I 7. klasse skal eleverne vælge et 2-årigt obligatorisk valgfag. De kan vælge mellem billedkunst og musik.

Eleverne i 8. klasse arbejder i kortere perioder projektorienteret som optakt til projektopgaven i 9. klasse.

I 8. klasse er der mulighed for at vælge en række valgfag:

 • Fransk kultur
 • Yoga
 • Unge forskere
 • Friluftsliv

I 9. klasse kan eleverne vælge musik som valgfag.

For at lette overgangen til gymnasiet afholdes der i løbet af 9. klasse faglige brobygningsprojekter i samarbejde med gymnasiets lærere. I udskolingen vil eleverne også møde skolevejlederen i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse.

Ekskursioner indgår som en del af undervisningen i form af teater- og biografture, museumsbesøg, naturekskursioner m.m. Alle nye klasser tager på en tre dages hyttetur med et socialt indhold, og i 9. klasse tager klasserne på en studietur til udlandet.

Andre aktiviteter i udskolingen:

 • Fællestimer
 • Musik/cafeaftener
 • Kulturelle arrangementer
 • Idrætsdage
 • Musiktilbud efter skoletid

Det er også muligt for udskolingens elever at deltage i lektiecafe.