Skip to main content

Vil du gå i gymnasiet på Ingrid?

Søg optagelse på Ingrid

Hvis du ønsker at gå i gymnasiet på Ingrid skal du senest den 1. marts søge via optagelse.dk.

Se mere her

Orienteringsaften

Tak for en overordentlig velbesøgt orienteringsaften. Hvis du ikke kunne være med, kan du se vores virtuelle orienteringsaften fra 2022.

Orienteringsaften
Søg optagelse på Ingrid

Alt du skal vide som ny elev

Menu:

Optagelse

Ingrid Jespersens Gymnasieskole optager både elever fra egen grundskole og elever fra andre skoler til 1.g. Bemærk venligst, at andelen af elever fra andre skoler er omkring 85%.

Ønsker du at begynde et gymnasieforløb på IJG, skal du søge om optagelse på Optagelse.dk senest den 1. marts. Her kan du også læse nærmere om regler for ansøgning. Vi vil som noget særligt bede dig om at vedlægge et ansøgningsskema, der fortæller noget om dine interesser og kompetencer. Du kan finde ansøgningsskemaet og information om skemaet nedenfor.

Foruden valg af gymnasium skal du i ansøgningen via Optagelse.dk ønske 2. fremmedsprog og et kunstnerisk fag. Du kan se mere om gymnasiets udbud af studieretninger, men udbuddet fremgår også på Optagelse.dk.

Efter ansøgningsfristen udsender vi et kvitteringsbrev til alle ansøgere.

Kriterier for vurdering af ansøgninger om optagelse

Hvis vi modtager flere 1. prioritetsansøgere, end vi har pladser til, optager vi elever, der har særlige interesser og kompetencer, der matcher vores profil og værdigrundlag. Ved optagelse af elever fokuserer vi blandt andet på faglige og kreative interesser og kompetencer.

Har du musikalsk interesse og synger, eller spiller på et instrument, kan du sideløbende med din gymnasieuddannelse ansøge om en plads på Rytmisk linje. Der optages typisk 6-8 elever på den treårige Rytmiske linje. Der skal ansøges separat om optagelse på Rytmisk linje, og du kan læse mere om optagelseskravene her. Ansøgere, der er optaget på Rytmisk linje, og som opfylder de almindelige optagelseskrav, er garanteret en plads på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

Den bedste forudsætning for optagelse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole er, at du søger os som 1. prioritet, samt at du opfylder de betingelser, der er gældende for optagelse i gymnasiet.

Ansøgningsskema

Vi har udarbejdet et skema, som vi anmoder dig om at udfylde og vedlægge din ansøgning om optagelse til gymnasiet via Optagelse.dk. Skemaet indeholder fire rubrikker, hvori du kan give information om særlige interesser og kompetencer, herunder:

Faglighed: Du er interesseret i særlige fagområder f.eks. naturvidenskab, matematik, samfundsfag, historie, sprog, kultur og andet. Er der et eller flere fag, du særligt brænder for?

Kreativitet: Du har lyst til at udfolde dig og tænke kreativt. Det kan være, at du f.eks. spiller et instrument, spiller teater, synger i kor, udvikler apps, laver film, er interesseret i billeder og medier, eller at du bare har et stort mod på at lære nyt.

Andre forhold af betydning: Skriv gerne, hvis du har deltaget i talentforløb, har gået på efterskole, er interesseret i elevrådsarbejde og lignende. Kort sagt aktiviteter, der fortæller noget om dine interesseområder.

Du kan hente ansøgningsskemaet her.