Skip to main content

Pressemeddelelse om ny rektor

Ingrids kommende rektor

Pr. 1. august træder Otto Strange Møller, Ingrids rektor gennem 30 år, tilbage og overlader pladsen til Søren Keller.

Læs pressemeddelelsen her

Begivenheder

Få et indblik i de større begivenheder der foregår på skolen

Læs mere her
Ingrids kommende rektor

Skolens afdelinger & aktiviteter

Menu:

Skolens afdelinger & aktiviteter

Ingrid Jespersens Gymnasieskole er en selvejende institution med ca. 950 elever fordelt på grundskole og gymnasium. Skolen er en enhedsskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 3.g.

Ingrid Jespersens Gymnasieskole er delt ind i indskoling, mellemtrin og udskoling.

To elever med gule og røde bånd

Grundskolen består af en tosporet afdeling fra børnehaveklasse til 6. klasse på ca. 330 elever samt en overbygning for 7.-9. klasse omfattende ca. 320 elever. Til grundskolen er knyttet en skolefritidsordning for børn fra børnehaveklassen. Desuden er der morgenpasning til og med 3. klasse.

Musikskolen er en vigtig del af Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Den tilbyder instrumentalundervisning, sammenspil og undervisning i musik og bevægelse.

Vi har herudover en lang række særlige aktiviteter på skolen. Vi har blandt andet kulturelle arrangementer, idrætsdage og musiktilbud efter skoletid.

Udover grundskolen tilbyder Ingrid Jespersens Gymnasieskole også en STX-uddannelse. Gymnasiet består af fire spor på hver årgang og omfatter ca. 300 elever. Gymnasiet tilbyder udover den almindelige undervisning en rytmisk linje, en teaterlinje og en række scienceworkshops. Der er også en lang række talentaktiviteter.