Alt det praktiske

Menu:
Værdigrundlag

Ingrid Jespersens Gymnasieskoles menneskesyn er funderet i den humanistiske dannelsestradition og i respekten og omsorgen for det enkelte individ. Skolen vægter at kunne tilbyde den enkelte elev de bedst mulige udviklingsmuligheder ud fra forudsætninger og evner.

Undervisningen og dagligdagen bygger på demokrati, tolerance og åndsfrihed, og skolen lægger vægt på, at eleverne skoles i forståelse og udfoldelse af den demokratiske tankegang.

Skolen har som mål, at eleverne tilegner sig et tolerant menneskesyn præget af faglig indsigt, respekt for andres meninger og forståelse for, at åndsfrihed er en absolut forudsætning for fri meningsdannelse.

Ved at fokusere på et højt fagligt niveau kombineret med udviklingen af kreative og musikalske aktiviteter ønsker skolen at stimulere elevens indlæring bedst muligt.

Skolens målsætning er gennem undervisningen og det sociale samvær at udvikle eleverne til selvstændige mennesker, der evner at samarbejde i gensidig tillid og forståelse.

Skolens overordnede målsætning er at sikre, at eleverne udstyres med viden, almendannelse og færdigheder, der bedst muligt gør dem i stand til at navigere i et dynamisk samfund i stadig forandring.

Ingrid Jespersen, Julen 1914

“Skolen er nemlig ikke villaen her, ikke måden, hvorpå der undervises og ikke mig og mine meninger. Skolen, det er også Jer, det er os alle – det hele sammen. Har I rigtig tænkt på at I selv skaber skolen....”

image

Stillingsopslag og aktuelt fra skolen

Stillingsopslag

Vi søger en energisk og initiativrig leder til grundskolen

Stillingsopslag

Kommende arrangementer

Se skolens kalender over arrangementer de kommende måneder

Kalender
Stillingsopslag

Ingrid Jespersens Gymnasieskole /
Nordre Frihavnsgade 9-11 / 2100 København Ø
/ Telefon 3526 3622 / email: ijg@ijg.dk